Veronika Ćurković

Veronika je magistra kineziologije te učiteljica prenatalne i postnatalne joge s GaiaYoga certifikatom multi-style yoga učitelja priznatim u cijelom svijetu, registrirana pri institucijama: Yoga Alliance, International Yoga Federation i European Yoga Federation kao RYT 200.

Ekspert je za individualne i grupne programe s 10 godišnjim iskustvom:

• Funkcionalna dijagnostika

• Korektivni program 

• Zdravstveni fitness 

• Funkcionalna rehabilitacija 

• Joga programi 

2015. –  2017. – vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu, na predmetu Metodika treninga s opterećenjem

2008. – 2012. – Medical yoga centar Zagreb, Voditelj medicinske joge s naglaskom na vježbe za kralježnicu te pravilnu posturu tijela